MikroTik CCR1009-8G-1S Cloud Core Router

Mikrotik CCR1009-8G-1S Cloud Core Router Router OS Level6 64bit
16,900.00

– CPU 9-Core 1.2Ghz/core, Ram 1GB, Data Storage 128MB
– อุปกรณ์ Router ประสิทธิภาพสูง สำหรับงานหนักมาก 8 Port Gigabyte
– รองรับการทำงานที่หลากหลายพร้อมประสิทธิ์ภาพสูง LoadBalancing,HotSpot Gateway,VPN Server
– เหมาะสำหรับสำนักงาน หอพัก อพาร์ทเม้นท์ ขนาดกลาง-ใหญ่ ที่ต้องการประสิทธิภาพสูง
– มาพร้อม Mikrotik Router OS Level 6 64bitContinue reading

แบบฟอร์มคอมพิวเตอร์

รับผลิดแบบฟอร์มคอมพิวเตอร์

แบบฟอร์มคอมพิวเตอร์ ทุกไซด์ ทุกขนาด ราคาถูก 

กระดาษเกรดพรีเมี่ยม นำเข้าจากญี่ปุ่น

พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัยที่สุด

งานเสร็จตรงเวลา

สร้างความน่าเชื่อถือให้กับ หน่วยงาน ห้างร้านของท่าน

สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับ หน่วยงาน ห้างร้านของท่าน

สอบถามข้อมูล

โปรแกรมบัญชีภาษาไทย Easy-Acc

เป็นโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปสำหรับธุรกิจ รายละเอียดในทุก ๆ ส่วนได้รับการออกแบบไว้อย่างสวยงามครบถ้วน ช่่วยให้ท่านสามารถจัดการงานบัญชีที่ยุ่งยากให้ถูกต้อง ตามหลักการบัญชีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ ง่ายดาย การทำงานของโปรแกรม ได้จัดเรียงไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตามลำดับการทำงานในแต่ละวัน ทำให้การควบคุมการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ ตรวจสอบการบันทึกได้อย่างละเอียดทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกใบกำกับสินค้า ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซื้อ ใบวางบิล รับจ่ายเช็ค/เงินสด/บัตรเครดิต ลูกหนี้-เจ้าหนี้ สต็อคสินค้า ไปจนถึงการออกงบการเงินทุกชนิด อาทิ งบทดลอง งบกำไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด งบต้นทุนการผลิต (สำหรับกิจการประเภทอุตสาหกรรม) โปรแกรมทำงานแบบ Real Time หลังจากบันทึกรายการเสร็จ สามารถที่จะพิมพ์รายงานต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องประมวลผลใดๆทั้งสิ้น ปรับเปลี่ยนรูปแบบของรายงาน หรือ แก้ไขฟอร์มใบกำกับตามที่กิจการต้องการได้ การรายงานแบบตาราง (Grid Report) ที่จะช่วยให้การจัดเรียงลำดับข้อมูล กำหนดกลุ่ม คัดกรองเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ ยังนำข้อมูลออกได้หลายรูปแบบ อาทิ TEXT, Excel , HTML เป็นต้น โปรแกรมแสดงผลในรูปแบบของกราฟฟิกที่สวยงาม เข้าใจง่าย มีระบบ ONLINE-HELP ที่อธิบายการทำงานทุกขั้นตอน  ช่วยให้ท่านสามารถเรียนรู้การทำงานของโปรแกรม ได้โดยไม่ต้องมีการฝึกสอนใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งท่านจะต้องพอใจและนำไปใช้งานได้อย่างแน่นอนContinue reading