สาย Lan Cat6 650MHz Link

สาย Lan Cat6 600MHz Link
– สาย Link Cat6 คุณสมบัติสูงกว่าสาย Cat 6 ยี่ห้ออื่นๆ เพราะออกแบบมาเพื่อรองรับ Bandwidth ที่ 600 MHz ซึ่งสายทั่วไปรองรับที่ 100-200 MHz
– สาย Link CMR (Communication) คือวัสดุ รูปแบบการติดตั้ง และอัตราการลามไฟของสาย ตามมาตรฐาน UL สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง โดยไม่ต้องร้อยท่อ เพราะสาย CMR ถูกออกแบบด้วยวัสดุที่ทนทาน ดับไฟเร็ว และความสูงของเปลวไฟจะไม่ลามไปติดอีกชั้นหนึ่ง คุ้มค่ากลับการนำไปใช้งานในระยะยาว

US-9116 Cat6 UTP ULTRA (600MHz) w/Cross Filler, 23 AWG, CMR
ปกติราคา    4,620.- บาท
พิเศษราคา  3,700.- บาท

สาย Lan Cat6 250MHz Link

 

 
สาย Lan Cat6 250MHz Link
– สาย Link Cat6 คุณสมบัติสูงกว่าสาย Cat 6 ยี่ห้ออื่นๆ เพราะออกแบบมาเพื่อรองรับ Bandwidth ที่ 250-600 MHz ซึ่งสายทั่วไปรองรับที่ 100-200 MHz
– สาย Link CMR (Communication) คือวัสดุ รูปแบบการติดตั้ง และอัตราการลามไฟของสาย ตามมาตรฐาน UL สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง โดยไม่ต้องร้อยท่อ เพราะสาย CMR ถูกออกแบบด้วยวัสดุที่ทนทาน ดับไฟเร็ว และความสูงของเปลวไฟจะไม่ลามไปติดอีกชั้นหนึ่ง คุ้มค่ากลับการนำไปใช้งานในระยะยาว

US-9106 Cat6 UTP (250MHz) w/Cross Filler, 23AWG, CMR
ปกติราคา    4,410.- บาท
พิเศษราคา  3,530.- บาท

สาย Lan Cat5e 350MHz Link

  
สาย Lan Cat5e 350MHz Link
– สาย Link Cat5e คุณสมบัติสูงกว่าสาย Cat 5e ยี่ห้ออื่นๆ เพราะออกแบบมาเพื่อรองรับ Bandwidth ที่ 350 MHz ซึ่งสายทั่วไปรองรับที่ 100-200 MHz
– สาย Link CMR (Communication) คือวัสดุ รูปแบบการติดตั้ง และอัตราการลามไฟของสาย ตามมาตรฐาน UL สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง โดยไม่ต้องร้อยท่อ เพราะสาย CMR ถูกออกแบบด้วยวัสดุที่ทนทาน ดับไฟเร็ว และความสูงของเปลวไฟจะไม่ลามไปติดอีกชั้นหนึ่ง คุ้มค่ากลับการนำไปใช้งานในระยะยาว

US-9015 Cat5E UTP Enhanced Cable (350MHz) CMR
ปกติราคา    3,125.- บาท
พิเศษราคา  2,500.- บาท