ระบบรายงานผลการแข่งขัน กีฬา อปท.บ้านดอนเกมส์

ออกแบบและพัฒนาระบบ  รายงานผลการแข่งขัน กีฬา อปท. ระดับภาคใต้  บ้านดอนเกมส์  ครั้งที่ 34

ออกแบบเว็บไซต์ พร้อมโปรแกรมบริหารจัดการ
– เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานกีฬา ข้อมูล ประกาศ ข่าวสาร
– บันทึกนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน โดยแต่ละ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ป้อนข้อมูลเข้ามาเอง
– บันทึกการจับฉลากแบ่งสาย พร้อมจัดโปรแกรมการแข่งขัน
– บันทึกผลการแข่งขันตามสนามแข่ง แบบ Real Time สามารถสรุปการแข่งขันได้ทันที เมื่อแข่งขันเสร็จ
– สรุปเหรียญ ได้แบบ Real Time
– บันทึกรูปภาพ และคลิป วีดีโอ การแข่งขันได้
– มีรายงานต่างๆ เพื่อสรุปผล
www.bandongames.com

สอบถามข้อมูล