แก้ปัญหาโปรแกรมบัญชีระบบ Network

ระบบเดิม…
– เข้าโปรแกรมบัญชี ช้ามาก เมื่อใช้พร้อมๆ กัน
– สำรวจหน้างาน ตรวจเช็คอุปกรณ์ สายสัญญาณ

แก้ไขปรับปรุงระบบใหม่
– เข้าโปรแกรมบัญชี ได้เร็วปกติ เมื่อใช้พร้อมๆ กัน
– ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
– ปรับปรุงระบบโปรแกรม เพื่อเพิ่มความเร็ว

เกียรติชัยอะไหล่

ออกแบบและพัฒนาระบบ  หจก.เกียรติชัยอะไหล่ & เอ เอส โบรกเกอร์

ออกแบบเว็บไซต์  จำหน่ายอะไหล่และประกันภัย
– เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร
– บันทึกสินค้าและบริการ
– บันทึกบทความ ความรู้เกี่ยวกับ สินค้าและบริการ
http://www.kiatchai-alai.com

สอบถามข้อมูล