สาย RG6 outdoor w/Power 96% Shield Link


สาย RG6 outdoor w/Power 96% Shield Link

– Link Coaxial เป็นสายที่ออกแบบและผลิตจากสหรัฐอเมริการ โดยเป็นสายคุณสูง
– outdoor เป็นสายที่เดินทั้งภายในและภายนอก ฉนวนภายนอกจะเป็น PE (Polyethylene) ที่มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมเป็นพิเศษ และยังมีคุณสมบัติป้องกันน้ำผ่านได้ระดับหนึ่ง (ไม่ควรติดตั้งแช่น้ำ)
– w/Power สายไฟขนาด 2×1.02 mm  Stranded BC

สาย RG 6/U outdoor w/Power 96% Shield Link (500m)
ปกติราคา     8,575.- บาท
พิเศษราคา   6,860.- บาท 

สาย RG6 indoor 96% Shield Link

สาย RG6 indoor 96% Shield Link
– Link Coaxial เป็นสายที่ออกแบบและผลิตจากสหรัฐอเมริการ โดยเป็นสายคุณสูง
– indoor เป็นสายที่ออกแบบเพื่อใช้ภายในอาคาร หรือเดิยร้อยท่อ Conduit

สาย RG 6/U Cable 96% Shield Link (500m)
ปกติราคา     4,250.- บาท
พิเศษราคา   3,400.- บาท

สาย RG6 indoor 60% Shield Link


สาย RG6 indoor 60% Shield Link

– Link Coaxial เป็นสายที่ออกแบบและผลิตจากสหรัฐอเมริการ โดยเป็นสายคุณสูง
– indoor เป็นสายที่ออกแบบเพื่อใช้ภายในอาคาร หรือเดิยร้อยท่อ Conduit

สาย RG 6/U Cable 60% Shield Link (300m)
ปกติราคา     2,070.- บาท
พิเศษราคา   1,656.- บาท