ระบบรายงานผลการแข่งขัน กีฬา อปท.เมืองลุงเกมส์

ออกแบบและพัฒนาระบบ  รายงานผลการแข่งขัน กีฬา อปท. ระดับภาคใต้  เมืองลุงเกมส์  ครั้งที่ 35

ออกแบบเว็บไซต์ พร้อมโปรแกรมบริหารจัดการ
– เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานกีฬา ข้อมูล ประกาศ ข่าวสาร
– บันทึกนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน โดยแต่ละ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ป้อนข้อมูลเข้ามาเอง
– บันทึกการจับฉลากแบ่งสาย พร้อมจัดโปรแกรมการแข่งขัน
– บันทึกผลการแข่งขันตามสนามแข่ง แบบ Real Time สามารถสรุปการแข่งขันได้ทันที เมื่อแข่งขันเสร็จ
– สรุปเหรียญ ได้แบบ Real Time
– บันทึกรูปภาพ และคลิป วีดีโอ การแข่งขันได้
– มีรายงานต่างๆ เพื่อสรุปผล
www.muanglunggames.com

สอบถามข้อมูล

แก้ปัญหาโปรแกรมบัญชีระบบ Network

ระบบเดิม…
– เข้าโปรแกรมบัญชี ช้ามาก เมื่อใช้พร้อมๆ กัน
– สำรวจหน้างาน ตรวจเช็คอุปกรณ์ สายสัญญาณ

แก้ไขปรับปรุงระบบใหม่
– เข้าโปรแกรมบัญชี ได้เร็วปกติ เมื่อใช้พร้อมๆ กัน
– ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
– ปรับปรุงระบบโปรแกรม เพื่อเพิ่มความเร็ว

เกียรติชัยอะไหล่

ออกแบบและพัฒนาระบบ  หจก.เกียรติชัยอะไหล่ & เอ เอส โบรกเกอร์

ออกแบบเว็บไซต์  จำหน่ายอะไหล่และประกันภัย
– เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร
– บันทึกสินค้าและบริการ
– บันทึกบทความ ความรู้เกี่ยวกับ สินค้าและบริการ
http://www.kiatchai-alai.com

สอบถามข้อมูล