เกี่ยวกับบริษัท

หจก.ไซเบอร์โซน ไอที ดำเนินงานด้าน ไอที มากว่า 25 ปี  ได้รับความไว้วางใจ  วางระบบให้กับหน่วยงานราชการ เอกชน มากมายหลายแห่งออกแบบติดตั้งระบบห้องเรียนคอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ตมีสายและไร้สาย  ออกแบบติดตั้งระบบ CCTV ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ออกแบบวางระบบบัญชีภายใน ให้การบริหารงานถูกต้องครบถ้วน   ออกแบบเขียนเวปไซต์และโปรแกรม

จำหน่าย / ซ่อม / บริการ
- Computer  Notebook  Projector  Printer  UPS

วางระบบ / ติดตั้ง /แก้ไข
- Network  Wireless  CCTV

ระบบโปรแกรมบัญชี Easy-Acc

facebook : อ.กบ ไซเบอร์โซน
website : www.cyberzoneit.com 
emial : thai_cyber@hotmail.com
Tel : 081-5699562 ,077-272238

แผนที่และการนำทาง