แก้ปัญหาโปรแกรมบัญชีระบบ Network

ระบบเดิม…
– เข้าโปรแกรมบัญชี ช้ามาก เมื่อใช้พร้อมๆ กัน
– สำรวจหน้างาน ตรวจเช็คอุปกรณ์ สายสัญญาณ

แก้ไขปรับปรุงระบบใหม่
– เข้าโปรแกรมบัญชี ได้เร็วปกติ เมื่อใช้พร้อมๆ กัน
– ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
– ปรับปรุงระบบโปรแกรม เพื่อเพิ่มความเร็ว

วางระบบบัญชี ประเสริฐยนต์ บางสะพาน

วางโปรแกรมระบบบัญชี Easy-Acc  2 กิจการ
– ระบบคลังสินค้า รูปภาพ และจัดการชั้นวาง
– ระบบลูกหนี้ ใบวางบิล ยอดค้างตามอายุหนี้ กำหนดวงเงินเครดิต ตัดการชำระเงิน
– ระบบเจ้าหนี้ ใบรับวางบิล ยอดค้างตามอายุหนี้ กำหนดวงเงิน  ตัดการชำระเงิน
– ระบบขายออกใบส่งสินค้า  ใบรับคืน ประวัติการขาย
– ระบบซื้อ  ส่งคืนสินค้า ประวัติการซื้อ
– การออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบและใบกำกับภาษีอย่างย่อ
ใบเพิ่มหนี้  ใบลดหนี้ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ 2558
– ระบบบัญชีแยกประเภท  สามารถออกงบกำไรขาดทุนจะได้ทาบกำไร-ขาดทุนที่แท้จริง
– สรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของกิจการ เพื่อปรับเปลี่ยนตามสถานะการณ์

หจก.ประเสริฐยนต์  บางสะพาน  ประจวบฯ
จำหน่าย อะไหล่ รถยนต์  ยาง ล้อแม็กซ์  บริการครบวงจร

สอบถามข้อมูล

วางระบบบัญชี บริษัททรัพย์ทวี

วางโปรแกรมระบบบัญชี Easy-Acc
– ระบบคลังสินค้า รูปภาพ บันทึกโน๊ตย่อ และจัดการชั้นวาง
– ระบบลูกหนี้ ใบวางบิล ยอดค้างตามอายุหนี้ กำหนดวงเงินเครดิต ตัดการชำระเงิน
– ระบบเจ้าหนี้ ใบรับวางบิล ยอดค้างตามอายุหนี้ กำหนดวงเงิน  ตัดการชำระเงิน
– ระบบขายออกใบส่งสินค้า  ใบรับคืน ประวัติการขาย
– ระบบซื้อ  ส่งคืนสินค้า ประวัติการซื้อ
– การออกใบกำกับภาษี  ใบเพิ่มหนี้  ใบลดหนี้ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ 2558
– ระบบบัญชีแยกประเภท  สามารถออกงบกำไรขาดทุนได้
–  สรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของกิจการ

บ.ทรัพย์ทวี ดาวคะนอง กทม.
ขายส่ง อะไหล่ รถยนต์ ทั่วประเทศ

ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจ…ใช้บริการ…
สอบถามข้อมูล